Povodně 2013

V sobotu 1.6. v 05:30 jsme byli starostou obce povoláni k výjezdu do sousední obce Drážkov, kde se díky velkému dešti vylila říčka Brzina ze svého koryta a ohrožovala tak obyvatele obce a jejich majetek.

 

Na místě jsme byli mezi prvními ve složení Jiří Hájek, Karel Kytýr, Filip Wágner, Petr Ehrlich, Jakub Wágner, Radim Měchura, Dominik Peška. K zásahu byly povolány všechny sbory z blízkého i vzdáleného okolí - SDH Hrachov, Drážkov, Kamýk nad Vltavou, Sedlčany, Velká, Zduchovice, Líchovy... V první fázi proběhla evakuace starších obyvatel obce a postupně se přecházelo k odčerpávání vody ze zatopených sklepů, garáží apod. V odpoledních hodinách se stále pokračovalo v odčerpávání vody a část sborů již musela odjet řešit stejný problém i do svých domovských obcí. Náš sbor, společně s SDH Drážkov do pozdních nočních hodin ještě odčerpával jinak již ustupující vodu ze sklepů, vyřezával a odstraňoval padlé stromy z komunikací. Druhý den ráno jsme se opět vydali směr obec Drážkov, tentokrát nás doplnili i Pavel Jiráček a Zbyněk Sirotek. Po dohodě se starostou obce jsme se přesunuli do dětského tábora v Hrachově, kde jsme začali odčerpávat zatopený sklep a zatopené studny, které zásobují naší obec pitnou vodou. V odpoledních hodinách jsme jeli dovyčerpat vodu ze zbylých a nejvíce postižených domů v Drážkově.

Náš sbor byl v akci i v dalších dnech a to vždy jen s krátkou přestávkou na spánek. Poté se vždy od brzkých ranních hodin pokračovalo ve vyčerpávání vody ze sklepů, garáží a pokračovalo se i s odklízením naplaveného dříví a dalšího materiálu. Dále jsme alespoň provizorně obnovili jedinou přístupovou cestu do rekreační oblasti v Hrachově - most přes říčku Brzinu.

Velké poděkování patří všem sousedním sborům, které nám velice pomohly a ten největší dík patří členům našeho sboru, kteří se každý den aktivně podíleli na odklízení následků této živelné pohromy.