Vítejte na stránkách SDH Hrachov!

Tyto stránky vznikly za účelem propagace sboru dobrovolných hasičů Hrachov (u Sedlčan) a jako informační stránky. Naleznete zde informace nejen o našem sboru, zajímavosti, fotografie, články a vše okolo dobrovolných hasičů v naší obci.

Pokud máte nějaké staré poháry, medaile, diplomy, čestná uznání, přilby, doplňky, nášivky... prostě cokoli co je spojeno s SDH Hrachov, budeme rádi pokud si to budeme moci vystavit v naší klubovně.

Kdo něco máte pište na mail nebo předejte osobně Karlu Kytýrovi. Děkujeme!

Hříměždice - 13.7. 2013

V sobotu 13.7. 2013 jsme opět po pár letech měli volný víkend a tak jsme se rozhodli vyrazit do našich dříve oblíbených Hříměždic. Na tuto soutěž se daly dohromady i holky, které zde mohly pokračovat ve výborných výsledcích a formě.

 

Okrsková soutěž Zduchovice - 6.7. 2013

Letos se nám okrsková soutěž posunula o měsíc až na začátek července a to i z důvodu oslav 125. výročí založení pořádajícího sboru dobrovolných hasičů Zduchovice. Na tuto soutěž se nám podařilo poskládat opět 3 kompletní družstva.

 

Rosovice - 29.6. 2013

V sobotu 29.6. jsme vyrazili na naší oblíbenou soutěž do Rosovic. Bohužel jsme ovšem díky povodním a poničenému vybavení do poslední chvíle nevěděli zda se opravdu soutěže zúčastníme.

 

Poděkování

Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Kunemil, dále obci Kunemil za zorganizování veřejné sbírky při příležitosti povodní, které zasáhly naší i okolní obce. Velice si vážíme vašeho postoje, loajality a především štědrosti.Opravdu nás to mile zaskočilo a stali jsme se tímto vašimi dlužníky.

 

Povodně 2013 - materiální výpomoc

Náš sbor si při příležitosti povodní, které zasáhly především obce Drážkov, Hrachov, Brsina, dovoluje vyhlásit materiální sbírku, která bude předána potřebným v postižených oblastech, kde již nyní začíná odklízení následků této živelné pohromy.

Uvítáme košťata, lopaty, čistící a desinfekční prostředky, rukavice, igelitové pytle apod. Vše můžete vozit nebo zasílat na Obecní úřad Svatý Jan - Drážkov 33, Svatý Jan 26256.

Děkujeme!

 

Povodně 2013

V sobotu 1.6. v 05:30 jsme byli starostou obce povoláni k výjezdu do sousední obce Drážkov, kde se díky velkému dešti vylila říčka Brzina ze svého koryta a ohrožovala tak obyvatele obce a jejich majetek.